NOUTATI

🙏💫 Sfântul Nectarie, vindecătorul miraculos al celor bolnavi de cancer. Ce trebuie să faci pentru a primi ajutorul lui?

Descoperă Rugăciunea și Sfaturile care te pot apropia de Vindecarea Miraculoasă a Sfântului Nectarie pentru cei bolnavi de cancer

Pe data de 9 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Nectarie, unul dintre cei mai iubiţi şi mai căutaţi sfinţi din lume. Sfântul Nectarie este cunoscut pentru minunile pe care le face în favoarea celor care suferă de cancer sau alte boli grave.

Sfântul Nectarie s-a născut în anul 1846, în Grecia, şi a fost crescut în spiritul credinţei de către părinţii săi. A intrat în monahism la vârsta de 30 de ani şi a fost hirotonit preot. A studiat teologia la Atena şi a devenit profesor şi director al unei şcoli teologice. A fondat o mănăstire de maici pe insula Eghina, unde s-a retras pentru a se ruga şi a sluji lui Dumnezeu.

Sfântul Nectarie a trecut la cele veşnice în anul 1920, după ce a suferit multe boli şi necazuri. A fost canonizat în anul 1961, iar moaştele sale se află la mănăstirea de pe insula Eghina. Mulţi credincioşi au mărturisit că au fost vindecaţi de cancer sau alte afecţiuni după ce s-au rugat la mormântul său sau au atins icoana sa.

Pentru a primi ajutorul şi binecuvântarea Sfântului Nectarie, credincioşii trebuie să se roage cu credinţă şi smerenie, să citească acatistul sau paraclisul său şi să aprindă o lumânare în cinstea sa. De asemenea, este bine să facă milostenie şi să ierte pe cei care i-au greşit. Sfântul Nectarie este un mare mijlocitor înaintea lui Dumnezeu şi un doctor fără de arginţi pentru cei care îl cheamă în ajutor.

Unde se află moaştele Sfântului Nectarie

Sfântul Nectarie a fost înmormântat la mănăstirea construită de el pe insula Eghina. În anul 1961, Sf. Nectarie a fost trecut în rândul Sfinţilor, cu zi de prăznuire pe 9 noiembrie. 

Moaştele Sfântului Nectarie se află în mai multe biserici şi mănăstiri din ţară:

 • Mănăstirea Radu Vodă din București 
 • Capela cu hramul „Împărații Constantin și Elena”, din cadrul Spitalului Parhon, București;
 • Biserica „Sfinții Doctori Cosma și Damian” din cadrul Spitalului Fundeni, București;
 • Mănăstirea Putna (în Sfântul Altar);
 • Schitul „Nașterea Maicii Domnului”, comuna Șinca Veche, județul Brașov (moaștele au fost dăruite de Mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos);
 • Schitul „Duminica Tuturor Sfinților”, comuna Șinca Nouă, județul Brașov;
 • Biserica „Sfânta Treime”, localitatea Bucium, județul Brașov;
 • Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Visarion de Larisa” din Brașov, cartierul Craiter;
 • Catedrala din Sibiu;
 • Biserica Spitalului TBC din Sibiu;
 • Mănăstirea Râmeț, județul Alba (în naos);
 • Biserica Memorială „Mihai Viteazul” din Alba-Iulia;
 • Mănăstirea Comana, județul Giurgiu;
 • Mănăstirea Halmyris, comuna Murighiol, județul Tulcea;
 • Mănăstirea Sfintei Cruci, Oradea;
 • Schitul „Ioan și Nectarie”, Brădetu, județul Argeș (în naosul paraclisului);
 • Biserica Studenților, Complex Studențesc Hașdeu, Cluj-Napoca;
 • Biserica „Sfinții Voievozi”, sat Ghimicești, comuna Fitionești, județul Vrancea;
 • Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae și Izvorul Tămăduirii”, Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou, Suceava;
 • Biserica” Sfântul Ierarh Nectarie” din cartierul Alexandru cel Bun, Iași (în Sfântul Altar- în anul 2006, la hramul Cuvioasei
 • Parascheva din Iași, Înalt Preasfințitul Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses și Eghina, a dăruit pe 15 octombrie, o părticică din moaștele sfântului);
 • Biserica „Sfântul Gheorghe” din Slobozia, județul Ialomița;
 • Biserica „Sfânta Parascheva”, din Timișoara;
 • Catedrala Episcopală din Galați;
 • Capela „Sfântul Andrei” din cadrul Spitalului Județean Galați.

Rugăciune către Sf. Nectarie, ocrotitorul bolnavilor de cancer

„O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?
Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina.
Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.
Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.
Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”